วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว

เพื่อนคนที่1
    ชื่อ นางสาวริวรรณ โพธิ์ชะอุ่ม
564189040
10 สิงหาคม 2537
คติประจำใจ : เพื่อคนข้างหลัง
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

เพื่อนคนที่2
    ชื่อ นางสาวราตรี ชำห้าน
564189039
11 พฤศจิกายน 2534
คติประจำใจ : ไม่ถึงต้องเขย่ง ไม่เก่งต้องขยัน
จบการศึกษาจาก : วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

เพื่อนคนที่3
   นางสาวขนิษฐา เศษกระโทก
564189056
5 สิงหาคม 2537
คติืประจำใจ : เหนื่อยก็พัก ถ้าเขาไม่รักก็พอ
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

เพื่อนคนที่4
    ชื่อ นางสาวธัญทิสา เหลืองอร่าม
564189062
4 เมษายน 2538
คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์

เพื่อนคนที่5

   ชื่อ นางสาว กิตติยา คงพันธ์
564189067
19 มิถุนายน 2537
ตติประจำใจ : ทะเลย่อมมีคลื่น ชีวิตจะราบรื่น ต้องมีอุปสรรค
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนคุรุราษรังสฤษฏ์